Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Úrok

Úrok je příslušenstvím pohledávky. Příslušenství je takzvaným akcesorickým nárokem, tedy nárokem, který vyplývá z hlavního závazku: existence úroku je podmíněna existencí hlavního závazku, z něhož je odvozen. Úrok lze také definovat jako peněžitou odměnu za poskytnuté plnění (jistinu). Jeho výše je určena úrokovou mírou, jež je stanovena jako procento jistiny. Úrokovou míru lze stanovit na různá časová období, obvyklá je však roční úroková míra. Smluvní úrok je v soukromém právu upraven v ustanovení § 1802 an. občanského zákoníku. Výši úroku lze stanovit dohodou stran (smluvně). Není-li však takto stanovena, věřitel je oprávněn žádat úrok ve výši stanovené právním předpisem. Nově lze dle ustanovení § 1806 občanského zákoníku požadovat rovněž úroky z úroků, bylo–li tak ujednáno. Oproti smluvnímu úroku je nutno odlišovat úrok z prodlení, který je sankcí stíhající dlužníka v prodlení.
Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám