Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví je ústředním orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví. Vydává rozhodnutí o vzniku práv k předmětům průmyslového vlastnictví a tato práva se zapisují do veřejně přístupných rejstříků, vedených tímto Úřadem. V čele Úřadu je předseda jmenovaný vládou.

Úřad plní zejména funkci patentového a známkového úřadu. Mezi jeho základní funkce patří rozhodování v rámci správního řízení o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků. Vede příslušné rejstříky o těchto předmětech, vykonává činnost podle předpisů o patentových zástupcích, získává, zpracovává a zpřístupňuje fond světové patentové literatury, a dále zabezpečuje plnění závazků z mezinárodních smluv z oblasti průmyslového vlastnictví, jichž je Česká republika členem. Aktivně se účastní spolupráce při prosazování průmyslových práv či spolupracuje s mezinárodními organizacemi a národními úřady jednotlivých států na poli průmyslového vlastnictví. Úřad vede rejstřík průmyslových vzorů, do něhož zaznamenává rozhodné údaje o zapsaných průmyslových vzorech. Úřad do rejstříku nezapíše vzor, který by byl v rozporu se zásadami veřejného pořádku nebo s dobrými mravy.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám