Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Účetní závěrka

Účetní závěrka je účetní celek, který obsahuje rozvahu (bilanci) a výkaz zisků a ztrát. Může zahrnovat i přehled o peněžních tocích, o změnách vlastního kapitálu nebo výkaz o plnění rozpočtu spolu s přílohou. Obvyklá účetní závěrka sestavená k poslednímu dni účetního období je označována jako závěrka řádná. V ostatních zákonem stanovených případech se sestavuje tzv. mimořádná účetní závěrka. Náležitosti, které musí účetní závěrka obsahovat, upravuje § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám