Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Správní řízení

Správní řízení je postup správního orgánu, který vydává v konkrétní věci závazné rozhodnutí, kterým se zakládají, mění nebo ruší práva nebo povinnosti jmenovitě určené osoby, anebo kterým se v určité věci prohlašuje, zda taková osoba vůbec práva nebo povinnost má či nemá. Správní řízení upravuje v ČR zejména Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.), který stanoví obecný postup ve správním řízení.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám