Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je obchodní kapitálovou společností, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zápisu v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. Jedná se bezpochyby o nejfrekventovanější formu obchodní společnosti, využívanou zejména drobnými a středními podnikateli. Název společnosti musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“, „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“. Společnost s ručením omezeným vzniká zápisem do obchodního rejstříku.

Ačkoliv je společnost s ručením omezením kapitálovou obchodní společností a vyznačuje se tedy typickými znaky jako je účast formou poskytnutého vkladu na základní kapitál, oddělení majetku společnosti od majetku společníků, nebo nízké riziko ručení společníků za závazky společnosti, je pro tuto formu společnosti charakteristický také důraz na větší osobní angažovanost společníků než např. u akciové společnosti. Společníkem může být jak fyzická, tak právnická osoba.

Základním kapitálem společnosti je souhrn všech vkladů společníků, přičemž minimální výše vkladu je 1,-Kč. Poměr vkladu společníka na základní kapitál představuje podíl společníka. S podílem společníka jsou spojena různá práva a povinnosti, zejména vkladová povinnost, právo na informace, právo na podíl na zisku apod. Společenská smlouva však může určit, že existují různé druhy podílů, s nimiž spojí různá práva a povinnosti. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společníků, statutárním orgánem je pak jednatel či více jednatelů, kteří mohou zastupovat společnost samostatně nebo tvořit kolektivní orgán. Lze také zřídit dozorčí radu. Společnost s ručením omezeným zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

Smlouva o výkonu funkce jednatele ve společnosti s ručením omezeným může být součástí firemní dokumentace. Pomůžeme Vám s její přípravou. Pomůžeme Vám i se zvýšením či snížením základního kapitálu.

Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám