Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Soudní znalec

Soudní znalec je odborník v konkrétní oblasti – znaleckém oboru a odvětví, který zpracovává znalecké posudky a vykonává jinou odbornou činnost jak pro potřeby soudu, tak i pro zadavatele ze soukromé sféry.

Znalce jmenuje pro konkrétní obor, odvětví a specializaci do funkce ministr spravedlnosti nebo předseda krajského soudu v rozsahu, v němž je ministrem spravedlnosti k tomu pověřen. Jmenovat znalcem lze toho, kdo:

  • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státním příslušníkem jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky,
  • je způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu,
  • je bezúhonný,
  • nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících,
  • má potřebné znalosti a zkušenosti z oboru, v němž má jako znalec působit, především toho, kdo absolvoval speciální výuku pro znaleckou činnost, jde-li o jmenování pro obor, v němž je taková výuka zavedena,
  • má takové osobní vlastnosti, které dávají předpoklad pro to, že znaleckou činnost může řádně vykonávat,
  • se jmenováním souhlasí.

Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám