Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Snížení/ zvýšení základního kapitálu

Snížení nebo zvýšení základního kapitálu je zákonem upravený proces, jehož výsledkem je snížení či zvýšení částky, která je jako základní kapitál zapsána v obchodním rejstříku, stanovách/ společenské smlouvě a účetnictví společnosti. Tento postup může být uplatňován v obchodních korporacích, v nichž je základní kapitál povinně vytvářen, tj. ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti.

Zvýšení základního kapitálu

Zvýšení základního kapitálu je možné provést těmito způsoby:

  • převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu u společnosti s ručením omezeným,
  • upsáním nových akcií a u akciové společnosti,
  • z vlastních zdrojů společnosti,
  • kombinací obou způsobů.

Dochází-li ke zvyšování základního kapitálu peněžitými vklady nebo upisováním nových akcií, mají dosavadní společníci přednostní právo k účasti na zvyšování základního kapitálu. V případě zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů dochází ke změně výše podílů společníků v poměru jejich dosavadních vkladů. O zvyšování základního kapitálu rozhoduje valná hromada společnosti.

Snížení základního kapitálu

Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu obsahuje mimo jiné:

  • důvody a účel snížení,
  • rozsah a způsob provedení snížení,
  • údaj o tom, jak se mění výše vkladů společníků, případně jejich počet,
  • údaj o tom, jak bude s částkou představující snížení naloženo.

V důsledku snížení základního kapitálu nesmí klesnout výše jednotlivých vkladů/ základního kapitálu pod zákonem nebo zakladatelským dokumentem stanovenou částku.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám