Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Smlouva

Obecnou úpravu smlouvy nalezneme v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) v ustanoveních §§ 1724 – 1788. Přestože v občanském zákoníku není nikde přímá definice smlouvy zakotvena, občanský zákoník v ustanovení § 1724 odst. 1 o smlouvě hovoří jako o jednání alespoň dvou účastníků, jímž projevují vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy.

Smlouvy jsou nejčastější a zároveň nejvýznamnější právní skutečností soukromého práva. Smlouvy jsou důležitými právními skutečnostmi rovněž v mezinárodním právu a určitou roli hrají i ve vnitrostátním veřejném právu.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám