Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sleva na dani

Sleva na dani umožňuje daňovým poplatníkům snížit daň vypočtenou podle daňové sazby. K uplatnění slev je nutné splnit zákonem stanovené podmínky.

Existuje několik druhů slev, mezi nejpoužívanější patří sleva na poplatníka, studentská sleva či sleva v případě zaměstnávání pracovníků se změněnou pracovní schopností (invalidní důchod). Tu lze dále dělit na jednotlivé stupně dle míry postižení pracovníka nebo také podle podílu takových pracovníků na celkovém počtu pracovníků.

Dále lze poskytovat slevu u daně silniční při tzv. kombinované dopravě. Slevu mohou uplatňovat fyzické i právnické osoby bez rozdílu. Zúčtovává se pravidelně ročně či měsíčně v závislosti na druhu uplatňované slevy. 


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám