Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Skrytá vada

Skrytá vada je taková vada, která nebyla a nemohla být při obvyklé pozornosti zjištěna. Zpravidla se vyskytuje již při předání a převzetí věci.

Občanský zákoník pojednává o skryté vadě v několika zákonných ustanoveních v závislosti na obecnosti či konkrétnosti úpravy tohoto institutu. O skryté vadě hovoří obecné ustanovení § 1917, jež pojednává o vadném plnění z jakéhokoli typu smlouvy.

Úprava skrytých vad z kupní smlouvy věci movité je obsažena v ustanovení § 2103, věci nemovité pak v ustanovení § 2129, zvláštní úprava vad plnění platí pro prodej zboží v obchodě dle ustanovení § 2161. S existencí skrytých vad je spojena odpovědnost prodávajícího, resp. strany jiného typu smlouvy, která spočívá v odškodnění poškozeného zákonným způsobem.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám