Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rejstříkový soud

Rejstříkový soud je označení pro všechny soudy, které spravují agendu obchodního rejstříku. Rejstříkovými soudy jsou krajské soudy (mimo Krajský soud v Praze) a Městský soud v Praze. Z hlediska místní příslušnosti soudu pro vedení rejstříkového řízení je rozhodujícím kritériem sídlo zapisovaného subjektu. K řízení je totiž příslušný rejstříkový soud, v jehož územním obvodu působnosti je obecný soud fyzické nebo právnické osoby, jíž se zápis týká. Rejstříkový soud zveřejní zápis do veřejného rejstříku, jeho změnu nebo výmaz, jakož i uložení listin, včetně listin v elektronické podobě do sbírky listin bez zbytečného odkladu po zápisu.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám