Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Provozovna

Provozovna je konkrétním prostorem, ve kterém je uskutečňována určitá podnikatelská činnost. Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, k definici provozovny uvádí, že se jedná o prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb i mobilní provozovna (přemístitelná, která není umístěna na jednom místě déle jak 3 měsíce).

Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za její činnost; to neplatí pro automaty. Před zahájením činnosti v provozovně je podnikatel tuto skutečnost povinen oznámit předem živnostenskému úřadu. Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem (IČ). Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo údajem o adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby. Dále musí být uveden předmět podnikání (obor činnosti) a datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně.

Při uzavření provozovny je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a viditelném místě zvenčí označit počátek a konec uzavření (netýká se mobilních provozoven a automatů). Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být také označena provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli. Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám