Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Prokurista

Prokurista je osoba, které byla udělena prokura. Prokura je tzv. zvláštní plná moc, jejímž udělením zmocňuje podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku prokuristu k právním jednáním, k nimž dochází při provozu podniku. Prokuru lze udělit jen fyzické osobě a při jejím udělení musí být výslovně uvedeno, že jde o prokuru. Omezení prokury vnitřními pokyny nemá právní účinky ve vztahu ke třetím osobám. Prokuru lze udělit i více osobám, každá z nich však zastupuje podnikatele samostatně, pokud se v prokuře nezmiňuje něco jiného. Prokurista není oprávněn přenést prokuru na někoho jiného ani udělit další prokuru. Prokura zaniká i převodem nebo pachtem obchodního závodu nebo pobočky, pro které byla udělena. Smrtí podnikatele prokura nezaniká, ledaže bylo ujednáno něco jiného. 
Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám