Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Předmanželská smlouva

Předmanželská smlouva, či také smlouva snoubenců o majetkovém režimu, představuje institut, prostřednictvím kterého si mohou snoubenci ještě před uzavřením manželství mezi sebou ujednat manželský majetkový režim odlišný od zákonného režimu.

Nový občanský zákoník počítá s tím, že společně se vznikem manželství vzniká též společné jmění manželů, které tvoří soubor majetku a závazků. Smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje ke své platnosti formu notářského zápisu.

S přípravou předmanželské smlouvy Vám naši odborníci rádi pomohou.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám