Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oferta

Oferta je jiný název pro nabídku směřovanou třetí osobě (potenciální druhé smluvní straně) k návrhu na uzavření smlouvy.

Jedná se o jednostranný projev vůle, který je dostatečně určitý k obsahu navrhované smlouvy, konkrétně adresovaný a musí z něj vyplývat vůle navrhovatele být takovým projevem vůle vázán.  

Z návrhu na uzavření smlouvy (oferty) musí být zřejmé, že ten, kdo jej činí, má úmysl uzavřít určitou smlouvu s osobou, vůči níž nabídku činí. Právní jednání směřující k uzavření smlouvy je nabídkou, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám