Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Odvolání

Odvolání je řádný opravný prostředek, kterým lze napadnout nepravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu prvního stupně.

Nadřízený orgán, jemuž se podává odvolání, přezkoumává správnost napadeného rozhodnutí po všech stránkách (po stránce právní i skutkové). Pokud nadřízený orgán odvolání shledá důvodným, napadené rozhodnutí zruší a podle své úvahy buď věc vrátí zpět k dalšímu řízení, nebo rozhodne ve věci sám.

Proti rozhodnutí o odvolání se již odvolat nelze. V zákonem stanovených případech je však možnost bránit se proti rozhodnutí odvolacího orgánu mimořádnými opravnými prostředky. 

Práva podat odvolání se lze vzdát, stejně jako lze podané odvolání do rozhodnutí odvolacího orgánu vzít zpět.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám