Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Odstupné

Odstupné je finančním plněním, které v některých případech, uvedených v §52 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, náleží zaměstnanci, který rozvazuje pracovního poměr se zaměstnavatelem ať již výpovědí nebo dohodou. Jeho výši a nárok na jeho vyplacení stanoví zákoník práce. Odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem jinak.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám