Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ochranná známka

Ochranná známka je slovním, obrazovým či prostorovým označením, které je způsobilé rozlišit výrobky či služby pocházející od různých osob. Ochranné známky slouží zejména k identifikaci výrobků a služeb pro veřejnost a jejich majitelům zároveň poskytují ochranu proti zneužití označení jinými účastníky trhu. Proti takovému zneužití se lze bránit v rámci prostředků obrany proti nekalé soutěži

Aby mohlo konkrétní označení získat ochranu dle zákona o ochranných známkách, je nutné podat přihlášku za účelem jejího zápisu do Rejstříku ochranných známek, vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví. Ochrana takto zapsané známky je v České republice poskytnuta na dobu deseti let a zapsanou ochrannou známku lze obnovit i na další časová období. Obsahem ochrany je výlučné právo majitele užívat ochrannou známku pro označování svých výrobků či služeb. V případě porušení práv majitele ochranné známky mu zákon poskytuje nástroje k obraně i možnost uplatnění dalších nároků, např. nárok na náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám