Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Obligace

Obligace je upravena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jako závazek nebo též závazkový vztah. 

Jedná se o právní vztah, ve kterém jedna strana (věřitel) může na základě zvláštního důvodu žádat po druhé straně (dlužník) určité chování, ať už pozitivní nebo negativní (opomenutí, nekonání). Strana druhá je pak povinna se tímto způsobem chovat, ručíc svým majetkem pro případ, že by svou povinnost nesplnila. 


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám