Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Obchodní věstník

Obchodní věstník je speciální veřejný registr, jehož prostřednictvím jsou některé subjekty povinny zveřejňovat stanovené informace o své sobě a své činnosti. Pravidla pro vydávání a vedení Obchodního věstníku se řídí nařízením vlády č. 351/2013 Sb., jehož ustanovení § 12-15 upravuje právě Obchodní věstník.

V Obchodním věstníku se zveřejňují v plném znění údaje, jejichž zveřejnění ukládá zákon (občanský zákoník nebo zákon o obchodních korporacích) s uvedením jména, názvu nebo obchodní firmy, adresy sídla nebo adresy místa pobytu a identifikačního čísla osoby, které se zveřejnění týká. Je-li osoba zapsána do veřejného rejstříku podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, uvede se též rejstříkový soud a spisová značka, pod kterou je veden rejstříkový spis.

Vydávání obchodního věstníku zabezpečuje Ministerstvo vnitra prostřednictvím portálu veřejné správy. 


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám