Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík je veřejným seznamem, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách. Součástí obchodního rejstříku je i sbírka listin.

Do obchodního rejstříku se zapisují:

  • obchodní společnosti a družstva;
  • fyzické osoby, které jsou podnikateli, mají bydliště v České republice a požádají o zápis;
  • osoby uvedené v § 43 zákona o veřejných rejstřících, které podnikají na území České republiky, a požádají o zápis;
  • další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zákon o veřejných rejstřících nebo jiný zákon.

Agendu obchodního rejstříku vykonává rejstříkový soud. Obchodní rejstřík provozuje na adrese www.justice.cz Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Nahlížení do obchodního rejstříku není zpoplatněno, naopak pořízení ověřeného výpisu zpoplatněno je, a to částkou 70,-Kč za každou i započatou stranu, bude-li se tento výpis pořizovat u rejstříkového soudu a částkou 100,-Kč za první stranu a 50,-Kč za druhou a další stranu, bude-li výpis pořízen prostřednictvím Czech POINTu. 


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám