Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nekalá soutěž

Nekalá soutěž je nežádoucím jednáním, které se velmi často objevuje v rámci tržních konkurenčních praktik. Jedná se o zneužití průběhu soutěže, při němž soutěžitel sleduje výhradně své zájmy, avšak při jejich dosahování současně poškozuje jiné soutěžitele.

Úpravu nekalé soutěže obsahuje občanský zákoník i řada předpisů Evropské Unie. Občanský zákoník konkretizuje některá zakázaná jednání, kterými jsou např. klamavá reklama, srovnávací reklama, parazitování na pověsti či zlehčování. Porušení pravidel nekalé soutěže se lze dopustit i nezaviněně, vznik újmy jiným soutěžitelům navíc není podmínkou, postačí pouhá možnost poškození jiného soutěžitele. Nekalosoutěžním účastníkům trhu hrozí vysoké pokuty či jiné citelné sankce, nemluvě o ztrátě důvěry obchodních partnerů a veřejnosti, která takové soutěžitele pravděpodobně postihne. Možnosti ochrany proti nekalosoutěžním praktikám naleznete zde.

Nekalou soutěží je zejména:

  • klamavá reklama,
  • klamavé označování zboží a služeb,
  • vyvolání nebezpečí záměny,
  • parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele,
  • podplácení,
  • zlehčování,
  • srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustná,
  • porušení obchodního tajemství,
  • dotěrné obtěžování a
  • ohrožení zdraví a životního prostředí.

Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám