Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mzda a plat

Mzda a plat jsou vymezeny v § 109 a násl. zákona č. 262/2002 Sb., zákoníku práce. Mzda je odměna za práci ve formě peněžitého plnění nebo plnění peněžité hodnoty (tzv. naturální mzda) náležející zaměstnanci od zaměstnavatele.

Plat se od mzdy liší pouze osobou stojící na straně zaměstnavatele. Plat je zaměstnancům vyplácen typicky veřejnoprávními subjekty, jako je stát a jeho organizační složky, územní samosprávné celky, státní fondy, příspěvkové organizace, jejichž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány buď z příspěvku na provoz, poskytovaného z rozpočtu zřizovatele, nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů. Plat je zaměstnancům vyplácen také školskými právnickými osobami, zřízenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona, s výjimkou peněžitého plnění poskytovaného občanům cizích států s místem výkonu práce mimo území České republiky. 

Mzda bývá sjednána v pracovní nebo jiné individuální smlouvě, kolektivní smlouvě, nebo stanovena ve vnitřním mzdovém předpise nebo mzdovém výměru a nesmí být nižší než minimální mzda, resp. nejnižší sazba zaručené mzdy. Za mzdu ani plat se nepovažují náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, odměna za pracovní pohotovost, ani výnosy z akcií nebo obligací.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám