Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Minimální mzda

Minimální mzda je definována v § 111 a násl. zákona č. 262/2002 Sb., zákoníku práce, jakožto nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu.

Výše minimální mzdy je stanovena v nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek. Do výše mzdy se pro účel minimální mzdy nezapočítává odměna za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek,  za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli.

Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo právním vztahu, založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Nerozlišuje se, zda jde o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou, nebo o souběžné pracovní poměry. Nárok na minimální mzdu vzniká v každém pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr samostatně.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám