Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mateřská dovolená

Mateřská dovolená je časový úsek ve standardní délce 28 týdnů, po který v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě náleží ženě tzv. mateřská dovolená. Ženě, která porodila zároveň dvě a více dětí, náleží mateřská dovolená v délce 37 týdnů. Mateřská dovolená patří mezi důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance.

Zaměstnavatel je povinen po dobu mateřské dovolené omluvit nepřítomnost zaměstnankyně v práci. O mateřskou dovolenou se proto nemusí žádat, protože termín nástupu ženy na mateřskou dovolenou nezáleží na rozhodnutí zaměstnavatele. Ke vzniku nároku na mateřskou dovolenou postačí, aby žena zaměstnavateli oznámila nástup na mateřskou na předepsaném tiskopise, potvrzeném příslušným ošetřujícím lékařem.

Žena nastupuje na mateřskou dovolenou zpravidla na počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem. Mateřská v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže skončit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená se posuzuje jako výkon práce, a to i pro účely dovolené. Po dobu mateřské zaměstnankyni nepřísluší mzda nebo plat, ale peněžitá pomoc v mateřství, jako dávka nemocenského pojištění poskytovaná podle zákona o nemocenském pojištění.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám