Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Likvidátor

Likvidátor je osoba jmenovaná příslušnými orgány společnosti či soudem, jejímž úkolem je provedení likvidace společnosti. Na likvidátora přechází působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti, nicméně přechod působnosti statutárního orgánu na likvidátora neznamená, že jmenováním do funkce se likvidátor stává statutárním orgánem společnosti. Statutární orgán společnosti v likvidaci dále existuje, avšak vykonává v průběhu likvidace pouze činnosti v tom rozsahu, v jakém nepřešly na likvidátora.

Likvidátorem může být jak fyzická, tak právnická osoba, která je způsobilá být členem statutárního orgánu. Funkce likvidátora je funkcí úplatnou, přičemž odměnu likvidátora a způsob její výplaty určuje likvidátorovi ten, kdo jej do funkce ustanovil.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám