Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Likvidace

Pojem likvidace v sobě zahrnuje vypořádání majetkových poměrů právnické osoby po jejím zrušení, má-li právnická osoba posléze zaniknout.

Likvidaci lze též definovat jako mimosoudní urovnání majetkových poměrů zrušené právnické osoby.

V průběhu likvidace právnická osoba stále existuje, avšak nepokračuje v činnosti, pro niž byla zřízena, ani neplní svůj původní účel, nýbrž cíleně směřuje ke svému zániku.

Cílem likvidace je dospět k likvidačnímu zůstatku, tj. majetku, který již nebude zatížen žádnými pohledávkami věřitelů a bude naopak zahrnovat úhrady dluhů všech dlužníků likvidované právnické osoby a bude způsobilý k rozdělení mezi členy právnické osoby nebo k jiné dispozici dle zákona.

S likvidací obchodní společnosti i likvidací družstva Vám pomohou specializovaní odborníci.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám