Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kolek/ kolková známka

Kolek je v obecném významu platební známkou, která se používá k vyrovnání platební povinnosti zpravidla poplatkové, nebo i daňové. Např. zákon o soudních poplatcích stanoví, že pokud soudní poplatky nejsou vyšší než 5.000,-Kč, lze je platit kolkovými známkami. Kolkové známky vydává Ministerstvo financí, které stanoví zejména jejich podobu, hodnoty, v nichž jsou vydávány, jejich evidenci, způsob placení při jejich použití a zacházení s nimi.

Kolkové známky se vydávají v hodnotách s vrchním tiskem v barvě

1,-Kč žluté,

5,-Kč žluté

10,-Kč olivově zelené,

20,-Kč olivově zelené,

50,-Kč hnědozelené,

100,-Kč tyrkysově modré,

200,-Kč blankytně modré,

500,-Kč fialové,

1.000,-Kč oranžové.

Orgán, u něhož byly kolkové známky použity, znehodnotí vždy kolkové známky otiskem kulatého úředního razítka neodstranitelnou razítkovací barvou, a to tak, aby část otisku byla na obou dílech kolkové známky a část na listině, na které je kolková známka nalepena. Při nalepení kolkových známek na doklad se nesmějí tyto kolkové známky vzájemně překrývat. Kolkovými známkami lze platit poplatky, případně daně, pokud tak stanoví právní předpis, s výjimkou poplatků, případně daní, které plynou do rozpočtů obcí a okresních úřadů. Správce daně, u něhož připadá v úvahu placení kolkovými známkami, zabezpečí vedení denních záznamů o hospodaření s kolkovými známkami a jednou měsíčně provede kontrolu stavu zásob kolkových známek a příslušné peněžní hotovosti z jejich prodeje. 


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám