Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Know-how

Know-how označuje nepatentované poznatky výrobně-technické povahy, a to organizační či obchodní. Know-how je určitý komplex, který obnáší zavedené rady, postupy a návody, které objevil sám podnikatel a které pomáhají v podnikání. Právo ČR tento pojem používá, ale vymezuje ho jen u blokových výjimek ze zakázaných dohod narušujících soutěž ve vztahu k jiným vertikálním dohodám, výzkumu a vývoji a poskytování technologií v Nařízeních (ES). ES požaduje, aby know-how znamenalo pro uživatele přínos nebo jinou hodnotu, resp. bylo nepostradatelné/ podstatné pro podnik a pro jeho výrobu, prodej či používání výrobků, bylo alespoň relativně utajené (nesmí být veřejně dostupné) a aby bylo identifikovatelné od ostatních nehmotných statků (popsáno dostatečně srozumitelně, obsáhle a bylo ověřitelné).

Know-how může mít obchodní hodnotu a lze je zahrnout do licenčních smluv. Neexistuje žádný způsob jeho zápisu a zcizení know-how lze těžko dokázat. Navíc platí, že pokud je know-how informace, která by měla být zahrnuta v patentu, je riskantní jeho vynechání, protože může dojít k zneplatnění příslušného patentu. Know-how nemá speciální ochranu, ale může být chráněno jako obchodní tajemství, splňuje-li takové znaky. Know-how může být poskytnuto třetí osobě formou smlouvy nebo tzv. nepravou licencí.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám