Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Incoterms

INCOTERMS (International Commercial Terms) je označení pro Mezinárodní podmínky platné pro přepravu zboží, vydané Mezinárodní obchodní komorou, které upravují platby za mezinárodní opravu zboží, přechod rizik mezi dodavatelem a odběratelem zboží v jednotlivých fázích přepravy zboží, a další práva a povinnosti při mezinárodní přepravě zboží. Dodací podmínky stanovené v INCOTERMS určují, do kterého okamžiku (místa přepravy) nese rizika a náklady na dodání zboží prodávající, a v kterém okamžiku tato rizika a náklady přecházejí na kupujícího.

INCOTERMS neupravují samotný okamžik přechodu vlastnictví ke zboží, který je v rámci smluvních ujednání mezi stranami zpravidla spojen s ujednáním o platebních podmínkách, anebo s jiným smluvním ujednáním. INCOTERMS se dělí na podmínky univerzálně použitelné bez ohledu na druh dopravy, a na specifické podmínky pro lodní přepravu.

Prodávající s kupujícím si mohou v rámci smluvní volnosti mezi sebou samozřejmě dohodnout jakékoli dodací a přepravní podmínky. V praxi je však pro smluvní strany mezinárodní obchodní transakce jednodušší odkázat na znění konkrétních INCOTERMS, které si pro konkrétní obchodní transakci vyberou. V případě INCOTERMS se tedy jedná o standardy, vytvořené pro zjednodušení mezinárodního obchodu, které mají jednotný výklad a z toho důvodu obsáhlé smluvní úpravy nevyžadují. K závaznosti INCOTERMS pro konkrétní obchodní transakci stačí, když obchodní partneři uvedou ve smlouvě či objednávce mezinárodně používanou zkratku dodací podmínky a upřesní místo dodání. Obě strany pak mají dle znění konkrétních INCOTERMS na jisto postaveno, kam má být zboží dodáno, kdo zajistí dopravu, kdo nese náklady na dopravné anebo pojistné, i která smluvní strana uhradí případné škody, vzniklé během přepravy. 


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám