Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dovolená

Dovolená je nejvýznamnější dobou odpočinku zaměstnance. Základní výměra dovolené činí 4 týdny.

Dovolená představuje právo zaměstnance na pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku. Právo na dovolenou vzniká pouze zaměstnanci, který koná práce v pracovním poměru. Vznik nároku a čerpání dovolené se posuzuje v každém pracovním poměru samostatně. Pokud zaměstnanec koná práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, právo na dovolenou ze zákona nevzniká, není však vyloučeno právo na dovolenou sjednat nebo stanovit ve vnitřním předpisu za stejných podmínek jako v pracovním poměru.

Zákoník práce vymezuje tři druhy dovolené:

  • dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část,
  • dovolenou za odpracované dny
  • dodatkovou dovolenou.

Zákoník práce vymezuje pro každý druh dovolené odlišné podmínky vzniku práva, její délku, popř. podmínky jejího čerpání a poskytování náhrady mzdy ve výši průměrného výdělku po dobu jejího čerpání.

Čerpání dovolené je samostatnou rozhodovací pravomocí zaměstnavatele. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, tato doba může být zkrácena v dohodě se zaměstnancem, a jedna část dovolené musí činit nejméně dva týdny, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne jinak.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám