Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dokumentární akreditiv

Při dokumentárním akreditivu výstavce akreditivu plní oprávněnému, jsou-li mu včas předloženy dokumenty určené akreditivem v souladu s akreditivními podmínkami. To platí i v případě, jsou-li dokumenty předloženy výstavci pověřenému akreditivem.

Byl-li dokumentární akreditiv potvrzen, poskytne potvrzující výstavce oprávněnému plnění, jsou-li mu, popřípadě výstavci pověřenému akreditivem, včas předloženy dokumenty.

Výstavce akreditivu má povinnost přezkoumat s odbornou péčí obsah předložených dokumentů a jejich vzájemnou souvislost odpovídající podmínkám určeným akreditivem. 

Tip: Přečtěte si o akreditivu 


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám