Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Daňové odpisy

Daňové odpisy jsou pojmy užívané v účetnictví a v daňových předpisech. Tento pojem však nenaleznete v zákoně o daních z příjmu, zde je totiž užíván termín „odpisy hmotného majetku“. Daňové odpisy slouží ke stanovení daně z příjmů. Odpis je částka, která vyjadřuje opotřebení majetku za určité časové období.  Odpis tedy představuje snížení ekonomického prospěchu. Lze ho považovat za náklad. Účelem odpisování je rozložení pořizovací ceny majetku jako náklad do více období. Odpisovat lze pouze dlouhodobý majetek. Majetek se odepisuje pouze do výše vstupní nebo zvýšené vstupní ceny.
Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám