Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení je náhradou za důkaz a dokládá určité skutečnosti, není však důkazem v pravém slova smyslu. K provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde zejména o listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek. Je možné připustit i čestné prohlášení účastníka řízení, ale jen v případech a za podmínek stanovených zvláštním zákonem, a pokud tím není narušena rovnost účastníků řízení.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám