Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Autorství

Autorství znamená ochranu autorských práv. Je v zájmu každého chránit svá literární, vědecká, umělecká či jiná díla před jejich cizím užíváním či zneužitím. Takovou ochranu poskytuje autorský zákon, ale i jiné zákony, a to na základě žádosti či přihlášky majitele díla. Při splnění minimálních zákonných podmínek je ochrana poskytována rozsáhlému spektru výtvorů. Chránit své autorství lze doporučit zejména podnikatelům, kteří tak posílí své místo na trhu a znesnadní konkurenci možné provozování nekalých praktik v rámci hospodářské soutěže. Určení autorství je samozřejmě vhodné i pro fyzické osoby.   
Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám