Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Archivace dokumentů

Archivace dokumentů je trvalé uložení dokumentů v souladu s platnými předpisy pro ukládání dokumentů. Archivace účetních dokumentů a záznamů vyplývá z celé řady právních předpisů, především pak zákona o archivnictví a spisové službě a ze zákona o účetnictví.

Archivaci dokumentů v případech, kdy je jejich uložení ve vlastních nebo pronajatých prostorech provozně i investičně příliš nákladnou záležitostí, zajištují komerční spisovny. Zajistit archivaci dokumentů je nezbytné i při likvidaci obchodní společnosti nebo družstva. Likvidátor likvidované společnosti musí vedle toho požádat o výběr archiválií mimo skartační řízení u příslušného archivu a veškeré firemní dokumenty, které nebudou označeny za archiválii, pak mít uložené po dobu jejich skartačních lhůt ve svých nebo komerčních prostorách. 


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám