Blog

Pravdivá, ale klamavá reklama

Článek je umístěn v kategorii: Aktuality , Judikatura
Vloženo: 12. 2. 2016 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ

V rozsudku č.j. 23 Cdo 3244/2015 ze dne 16.12.2015 se Nejvyšší soud zabýval problematikou nekalosoutěžního jednání, resp. klamavé reklamy. V uvedeném rozsudku došel k závěru, že „hodnocení pravdivosti (správnosti) určitého údaje nemůže být jediným kritériem posuzování určitého jednání s dobrými mravy soutěže. Ostatně přímo zákon v ustanovení § 45 odst. 3 obch. zák. či § 2979 odst. 1 o. z. počítá s tím, že i sám o sobě pravdivý (správný) údaj může být podán nekalosoutěžním způsobem.“

Spor žalobkyně a žalované byl zahájen před Městským soudem v Praze, kdy žalobkyně v rámci žaloby požadovala, aby se žalovaná při prezentaci výrobků na trhu zdržela označení „Výrobky z TV“, neboť takový údaj je klamavou reklamou. Obě strany sporu byly právnickými osobami nabízejícími podobné výrobky a poskytujícími podobné služby. Na rozdíl od žalované však byla reklamní kampaň žalobkyně podpořena rovněž rozsáhlou televizní kampaní na předních vysílacích kanálech. Ačkoli také žalovaná přistoupila k prezentaci nabízených výrobků v televizi, byl tento způsob reklamy jen okrajový (v minimálním rozsahu, na televizních stanicích s menší sledovaností, atd.). V důsledku toho dospěla žalobkyně k závěru, že žalovaná není způsobilá užívat označení „Výrobky z TV“, neboť velmi krátká reklamní kampaň nebyla způsobilá zanechat u průměrného spotřebitele takový vjem či paměťovou stopu, aby si propagované výrobky pamatoval z televizní reklamy. Nejvyšší soud potvrdil názor žalobkyně, když došel k závěru, že ačkoli je označení „Výrobky z TV“ pravdivé, je nekalosoutěžní. Nejvyšší soud k tomu uvedl: „Zároveň jde o jednání, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže, neboť má prvky klamavé i parazitní. V situaci, kdy žalobkyně na trhu provádí masivní televizní reklamní kampaň svých výrobků a žalovaná své výrobky téměř totožných názvů propagovala v televizní reklamě nepatrného rozsahu (a až po zahájení tohoto řízení), je zřejmé, že žalovaná odkazem na televizní propagaci dotčených výrobků (uváděním označení „Výrobky z TV“ či „VÝROBKY Z TV“) předstupuje před zákazníky s údajem, který je sice pravdivý, nicméně z okolností vyplývá, že většina zákazníků bude tento odkaz považovat za pravdivý díky reklamní kampani žalobkyně a), nikoliv žalované. Užitím označení „Výrobky z TV“ či „VÝROBKY Z TV“ pro své výrobky se žalovaná „svezla“ na reklamní kampani žalobkyně a).“

Celý text rozsudku Nejvyššího soudu naleznete zde


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám