Blog

Povinné očkování jako podmínka přijetí dítěte do mateřské školy

Článek je umístěn v kategorii: Judikatura
Vloženo: 11. 4. 2015 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ

Ústavní soud nálezem Pl. ÚS 16/14 zamítl návrh na zrušení ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve slovech „předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci“.

Ústavní soud ve svém nálezu vyjádřil názor, že očkování představuje určitý akt sociální solidarity od těch, kteří podstupují riziko, v současném majoritně přijímaném vědeckém poznání však označovaném za minimální, aby ochránili zdraví celé společnosti. 

Z nálezu tedy vyplývá, že zákonné zakotvení podmínky podrobit se stanovenému očkování, aby mohlo být dítě přijato do předškolního zařízení, není protiústavním omezením práva na vzdělání garantovaného ustanovením čl. 33 Listiny základních práv a svobod.

Celý text nálezu naleznete zde.
Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám