Právo

Poradenství statutárním a dozorujícím orgánům obchodních společností

Pro statutární a dozorující orgány Vaší společnosti i pro všechny ostatní osoby, které se na řízení Vaší společnosti fakticky podílejí, doporučíme komplexní soubor opatření pro to, aby řízení Vaší společnosti probíhalo jednoduše, efektivně a v souladu se zákonem. K tomu připravíme veškerou potřebnou smluvní dokumentaci, aby se vedení Vaší společnosti mohlo soustředit již pouze na samotné řízení firmy.

Co je součástí služby

  • kontrola stávající smluvní dokumentace upravující vztah statutárních a dozorujících orgánů směrem ke společnosti
  • přepracování či doplňující návrhy za účelem uvedení smluvní dokumentace do souladu se zákonem
  • návrhy smluv a interních předpisů, upravujících odměňování
  • návrhy opatření k zajištění povinností statutárních a dozorujících orgánů, zejména ke splnění povinnosti jednat za společnost s péčí řádného hospodáře a povinnosti loajality k obchodní korporaci
  • spolupráce na závazném stanovení pravidel tzv. podnikatelského úsudku (business judgement rule) pro Vaši společnost, které statutárním orgánům Vaší společnosti stanovíte
  • návrhy rozhodnutí valné hromady Vaší společnosti směrem ke statutárním či dozorujícím orgánům
  • zastoupení před notářem, vyřízení potřebné agendy na obchodním rejstříku a dalších dotčených úřadech, je-li dle zákona vyžadováno

Jak službu dodáváme

Poradenství statutárním a dozorujícím orgánům obchodních společností pro Vás zajistíme na míru Vašim individuálním požadavků, přičemž může zahrnovat i konzultace a semináře v sídle Vaší společnosti, včetně individuálního poradenství. Smluvní dokumentaci pro Vás zkontrolujeme či připravíme během několika dnů, abyste mohli začít nové dokumenty a vzory ihned používat.

Časový horizont

V případě poradenství jsou naši odborníci připraveni zodpovědět Vaše dotazy na místě. Ve složitějších případech Vám dodáme rešerši během několika hodin. Smluvní dokumentaci pro Vás připravíme či zrevidujeme v časovém horizontu, na němž se dle požadovaného rozsahu činnosti domluvíme, zpravidla během 1 týdne.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole