Právo

Péče o děti a výživné

Náš tým pro Vás zajistí kompletní právní servis spojený se stanovením vyživovací povinnosti rodičů a úpravou péče o nezletilé děti.


Vyživovací povinnost pro Vás vyřešíme i ve vztahu k dalším osobám, které mají vedle nezletilých dětí nárok na to být vyživovány, např. zletilé studující děti a další.

Vyživovací povinnost

Vyživovací povinnost je chápána jako povinnost k úhradě životních nákladů či zabezpečení potřeb mezi členy rodiny, zejména mezi rodiči a dětmi, s cílem uspokojit hmotné a kulturní potřeby oprávněného, který není zcela nebo z části schopen živit se sám.

Osoba oprávněná a povinná

Ten, kdo má povinnost k úhradě výživného, se označuje jako povinný. Naopak ten, kdo výživné přijímá, je označen jako oprávněný. Níže uvedené druhy výživného jsou částkami nárokovými pro oprávněného, jsou-li splněny zákonem stanovené předpoklady. V takovém případě je možno domáhat se nároku na hrazení příslušného druhu výživného soudní cestou.

Druhy výživného členíme

  • výživné na nezletilé děti
  • výživné na zletilé děti
  • výživné mezi manžely
  • výživné rozvedeného manžela
  • výživné a náklady neprovdané matky
  • vyživovací povinnost dětí k rodičům
  • vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
  • výživné mezi registrovanými partnery
  • právo na zaopatření

Pomůžeme Vám také s přípravou návrhu na zrušení vyživovací povinnosti.

Bojujete o svěření dítěte do péče?

V případě neshod rodičů při péči o nezletilé děti, jakož i v případě rozvodu, Vám pomůžeme vyřešit a prostřednictvím smlouvy či soudního rozhodnutí zakotvit vhodný model péče o nezletilé děti.

Od roku 2014 je v důsledku rozhodnutí Ústavního soudu preferována střídavá péče obou rodičů o nezletilé dítě.

Dle aktuální situace jsou však možné další modely, např. svěření nezletilého dítěte do výlučné péče jednoho z rodičů či do společné péče obou rodičů.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole