Právo

Opatrovnictví

Náš tým pro Vás zajistí kompletní právní servis v řízení, jehož předmětem bude ustanovení opatrovníka nezletilému dítěti nebo jiné osobě, která není schopna sama hájit své zájmy z důvodu nezpůsobilosti právně jednat.


Opatrovnictví člověka/ fyzické osoby je institutem, který zaručuje ochranu jeho práv při jeho snížené schopnosti samostatně právně jednat, například u nezletilých dětí nebo u dospělých osob, které jsou zcela nebo zčásti zbaveny svéprávnosti. Opatrovníka lze ustanovit prostřednictvím soudu i v jiných závažných situacích, například k ochraně práv osoby prokazatelně žijící, avšak nekontaktní, proti níž je vedeno soudní či obdobné řízení. Opatrovník může být ustanoven i pro jednotlivé dílčí situace, například pro správu jmění dítěte. Opatrovnictví vzniká na základě rozhodnutí soudu a jeho smyslem je podpora a ochrana zájmů a práv zastupovaného. V praxi se opatrovník bude starat o potřeby opatrovance, související zejména se zajištěním dokladů, vyřizování záležitostí týkajících se bydlení, hospodaření s finančními prostředky, uzavírání pracovních nebo jiných smluv. Činnost opatrovníka je kontrolována soudem, který jej do funkce ustanovil.

Opatrovníka lze vedle fyzické osoby ustanovit i osobě právnické, pokud jeho ustanovení právnická osoba potřebuje ke správě svých záležitostí nebo k hájení svých práv.

Závěrem řízení o ustanovení opatrovníka je vydání soudního rozhodnutí, jehož obsahem je listina o ustanovení opatrovníka. V této listině soud vymezí rozsah oprávnění a základní povinnosti opatrovníka. Současně s předáním této listiny soud poučí opatrovníka o jeho právech a povinnostech. Vzhledem k tomu, že v některých případech je poučení soudu směrem k opatrovníkovi stručné, zaměřujeme se v rámci právního poradenství vedle zastoupení klienta v soudním řízení také na dostatečné vysvětlení problematiky osobě, která má být do funkce opatrovníka ustanovena. Důraz klademe zejména na vysvětlení konkrétních práv a povinností společně s doporučením, jak by měl opatrovník v konkrétních situacích jednat.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole