Právo

Ochrana firmy

Náš tým pro Vás v souladu s aktuálně platnou právní úpravou navrhne a realizuje opatření, která zajistí ochranu Vaší firmy před nezákonnými zásahy či nekalými praktikami konkurence.


Každý podnikatel, který vstupuje na hospodářský trh, musí čelit v mnoha případech silné konkurenci či nekalým praktikám svých konkurentů. Náš tým pro Vás zajistí kompletní právní servis týkající se ochrany Vaší firmy, a to jak u podnikatelů zapsaných v obchodním rejstříku, tak i u těch, kteří se do tohoto seznamu nezapisují.

Obchodní firma je jméno spjaté s podnikatelem zapsaným v obchodním rejstříku a podnikateli je tak zaručena zákona ochrana jeho firmy. Osoby, na které se nevztahují ustanovení o firmě, jsou podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku. Tito jsou chráněni právem proti nekalé soutěži, dojde-li k zásahu do jejich práv k vlastnímu jménu nekalosoutěžním jednáním. Mnoha konfliktům lze předejít také tím, že podnikatelé sami aktivně přistoupí k ochraně své firmy či podnikatelské činnosti, ať již na počátku svého podnikání nebo v jeho průběhu.

Ochranu firem a ostatních podnikatelů pro Vás zajistíme prostředky práva autorského a práva duševního vlastnictví, včetně zanesení ochranných institutů do smluv, týkajících se autorských práv, patentů, ochranných známek a licencí.

Co je součástí služby

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole