Právo

Občanské právo

Občanské právo je základem soukromého práva. Historicky vzniklo jako odvětví zahrnující celé soukromé právo včetně práva obchodního, pracovního, rodinného, a dalších právních odvětví, která se postupně oddělila jako samostatná.

Občanské právo zahrnuje velmi širokou problematiku týkající se zejména právního postavení fyzických osob a ochrany jejich integrity, jakož i právnických osob (korporací, fundací). Detailně upravuje také právo rodinné a vztahy mezi osobami blízkými.

Pod odvětví občanského práva spadají dále otázky absolutních a relativních majetkových práv, zejména úprava práva vlastnického, věcných práv k věcem cizím (právo stavby, věcná břemena, zástavní a zadržovací právo), dědické právo, jakož i ustanovení týkající se vzniku, zániku či změny obsahu závazků.

Znalost občanského práva je základem pro úspěšnou správu osobních i majetkových záležitostí každého občana.Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám