Blog

Nezadlužený manžel by mohl být při exekuci více chráněn

Článek je umístěn v kategorii: Aktuality
Vloženo: 24. 4. 2015 Autor: Mgr. František KUBEČKA

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely občanského soudního řádu a exekučního řádu, jejímž cílem je poskytnout větší ochranu nezadluženému manželovi v případě, že je proti druhému z manželů vedeno exekuční řízení. Nyní míří novela do Senátu.

Novela například vylučuje z exekuce polovinu finančních prostředků na bankovním účtu nezadluženého manžela, přičemž tato částka nesmí klesnout pod dvojnásobek životního minima. V okamžiku nařízení exekuce bude pak tento nezadlužený manžel upozorněn, že může s touto částkou volně disponovat.

Cílem novely také je, aby soudci a soudní exekutoři nově při nařizování výkonů rozhodnutí a exekucí zohledňovali skutečnost, že společné jmění manželů je zúženo, a to ať už smlouvou nebo rozhodnutím soudu, které jsou zapsány ve veřejném seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném Notářskou komorou. Doposud bylo vždy nutné, aby nejprve nezadlužený manžel podal tzv. vylučovací žalobu a teprve poté mohlo být soudem rozhodnuto o vyjmutí této věci z majetku podléhajícího exekuci.

Novela rovněž počítá s tím, že v případě úspěchu bude mít účastník civilního řízení nárok na náhradu hotových výdajů i pokud nebude zastoupen advokátem, přičemž tyto výdaje nebude třeba prokazovat a budou nahrazeny paušální částkou.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám