Právo

Nekalá soutěž

Nekalá soutěž je nežádoucím jednáním, které se velmi často objevuje v rámci tržních konkurenčních praktik. Jedná se o zneužití průběhu soutěže, při němž soutěžitel sleduje výhradně své zájmy, avšak při jejich dosahování současně poškozuje jiné soutěžitele. Příkladem nekalosoutěžního jednání může být registrace/podání přihlášky zaměnitelné ochranné známky jiným přihlašovatelem, parazitování na pověsti ochranné známky, uvádění výrobků či služeb na trh s označením zaměnitelným s Vaší ochrannou známkou či jiná nekalosoutěžní jednání, např. parazitování na pověsti, porušení obchodního tajemství či klamavá reklama.

Náš tým Vám poskytne kompletní právní servis a ochranu proti nekalosoutěžnímu jednání.


Ochrana Vaší firmy před nekalou soutěží

 1. Posoudíme nekalosoutěžní jednání konkurenčního subjektu

 2. Navrhneme efektní právní postup proti nekalosoutěžnímu jednání

 3. Uplatníme Vaše práva mimo soudní řízení

  1. právo na zdržení se nekalosoutěžního jednání

  2. právo na odstranění závadného stavu

  3. právo na náhradu škody

  4. právo na přiměřené zadostiučinění v penězích

  5. právo na vydání bezdůvodného obohacení

 4. Podáme návrh na vydání předběžného opatření

 5. Zastoupíme Vás v soudním řízení

Oblast nekalé soutěže je úzce spjata s právem průmyslovým, kam řadíme ochranu výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné vzory), předměty průmyslového výtvarnictví (průmyslové vzory), práva na označení (ochranné známky a označení původu), a dále také konstrukční schémata polovodičových výrobků (tzv. topografie polovodičových výrobků).

Právní služby Vám poskytneme i v těchto oblastech.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole