Blog

Nejvyšší soud k vyloučení člena družstva pro neplacení nájemného

Článek je umístěn v kategorii: Judikatura
Vloženo: 26. 11. 2014 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ

Nejvyšší soud se ve svém usnesení sp. zn. 29 Cdo 1155/2013 ze dne 22.10.2014 vyjádřil k náležitostem rozhodnutí o vyloučení člena bytového družstva z důvodu neplacení nájemného.

Dle úpravy obchodního zákoníku a rovněž nyní zákona o obchodních korporacích je možné člena družstva vyloučit z důvodu závažného nebo opakovaného porušování členských povinností, na což musí být člen družstva prostřednictvím výstrahy upozorněn. Takovým opakovaným porušováním členských povinností může být dle judikatury i opětovné nehrazení nájemného.

K platnosti rozhodnutí o vyloučení člena družstva je však nutné, aby takové rozhodnutí zcela přesně vymezovalo skutečnosti rozhodné pro takové vyloučení. Zejména pak musí obsahovat přesnou identifikaci vylučovaného člena, určitě a jasně formulované znění výroku o vyloučení člena, popis jednání, které bylo důvodem vyloučení a poučení o právu podat odvolání k členské schůzi družstva (příp. ke shromáždění delegátů). V případě, že důvodem pro vyloučení je neplacení nájemného, je také třeba, aby rozhodnutí obsahovalo údaj o výši dluhu a specifikovalo období, za které dluh vznikl.

Celý text rozhodnutí naleznete zde.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám