Právo

Nákup a prodej firemních nemovitostí

Pro Vaši firmu zajistíme kompletní právní a ekonomické poradenství související s nákupem a prodejem nemovitostí.


Proces nákupu či prodeje nemovitostí

Vyžádáme a zkontrolujeme veškeré potřebné listiny z katastru nemovitostí, vypracujeme smlouvy o převodu nemovitostí a návrhy na vklad práv do katastru nemovitostí.

Zajistíme realizaci advokátní úschovy finančních prostředků a jejich vyplacení příjemcům v souladu s uzavřenou smlouvou.

Vaší firmě pomůžeme s veškerou související agendou, například s vypracováním geometrického plánu, zpracováním daňového přiznání pro účely daně z nabytí nemovitých věcí či se znaleckým oceněním převáděných nemovitostí pro účely finančního úřadu v případech, kdy je vyžadováno.

Do smluv zapracujeme Vaše další požadavky, například úpravu předkupního práva, věcných břemen nebo zástavních práv.

Nákup a prodej komerčních prostor, výstavba komerčních prostor a developerské projekty
Rozhodli jste se budovat nové sídlo firmy nebo potřebujete pomoci s výstavbou většího rozsahu? Potřebné informace najdete na stránkách o nákupu komerčních nemovitostí, jejich výstavbě a developerských projektech.

Pro Vaši firmu zajistíme

  • kontrolu stavu převáděných nemovitostí dle aktuálního stavu zapsaných údajů na příslušném listu vlastnictví
  • vyžádání geometrických map, nabývacích titulů a ostatních potřebných listin z katastru nemovitostí
  • posouzení aktuálního stavu nemovitosti a návrh vhodné smluvní konstrukce
  • zapracování požadavků banky/ poskytovatele úvěru do smluv v případě financování koupě prostřednictvím hypotečního úvěru
  • zajištění advokátní úschovy finančních prostředků a listin v souvislosti s převodem nemovitosti
  • zastoupení v katastrálním řízení při vkladu smluv do katastru nemovitostí
  • vypracování znaleckých posudků na nemovitost
  • vypracování daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
Nemovitosti pro osobní účely
Potřebujete-li právní radu ohledně nákupu či prodeje nemovitosti pro osobní, tedy nepodnikatelské účely, veškeré potřebné informace naleznete zde.

Potřebné smlouvy

K nákupu či prodeji nemovitostí budete potřebovat dále uvedené typy smluv. To, zda využijete všechny smlouvy nebo pouze některé, záleží na podmínkách konkrétní transakce.

Rezervační smlouva

Rezervační smlouva zajišťuje kupujícímu faktickou rezervaci nemovitosti v tom smyslu, že nemovitost není po dobu rezervace nabízena jinému zájemci. Kupující má možnost si v době trvání rezervace zjistit a ověřit informace o faktickém i právním stavu převáděné nemovitosti; jednat lze též o dalších podmínkách koupě. Součástí rezervační smlouvy je sjednání rezervačního poplatku, který je následně buď započten na úhradu kupní ceny, anebo (pokud si kupující transakci rozmyslí) poplatek propadne zprostředkovateli prodeje jako smluvní pokuta.

Smlouva o budoucí smlouvě kupní

Smlouvou o smlouvě budoucí se strany zavazují uzavřít mezi sebou ve sjednaném termínu samotnou kupní smlouvu na nemovitost. Tuto smlouvu strany uzavírají buď v případě, pokud mají vážný zájem o koupi/ prodej, ale dosud nejsou vyjasněny všechny náležitosti kupní smlouvy, anebo pokud potřebuje kupující časový prostor pro vyřízení úvěru na koupi nemovitosti či zajištění jiného způsobu financování.

Smlouvu o smlouvě budoucí Vám připravíme na míru, kontaktujte nás.

Kupní smlouva (Smlouva o převodu nemovitosti)

Na základě smlouvy o koupi se prodávající zavazuje předat kupujícímu nemovitost a umožnit mu k ní nabytí vlastnického práva. Kupující se zavazuje nemovitost přijmout a zaplatit prodávajícímu ve sjednané lhůtě kupní cenu. Kupující nabývá vlastnické právo až vkladem práva do katastru nemovitostí. Tato smlouva musí být uzavřena v písemné formě a povinnou náležitostí jsou úředně ověřené podpisy účastníků.

Kupní smlouva na nemovitost není jednoduchý dokument, proto ho nenajdete ve vzorových smlouvách ke stažení. Pro smlouvu na míru se na nás obraťte, rádi Vám pomůžeme.

Smlouva o advokátní úschově

Smlouva o advokátní úschově je jako třístranná smlouva uzavírána mezi účastníky kupní smlouvy (kupujícím, prodávajícím) a advokátem, který se smluvně zaváže převzít od kupujícího do úschovy kupní cenu a tuto vyplatit prodávajícímu po úspěšném prodeji nemovitosti.

Advokát tak zpravidla ručí prodávajícímu i kupujícímu za to, že návrh na vklad práv dle kupní smlouvy nebude podán na katastr dříve, než kupující složí peníze do úschovy, a že peníze nebudou z úschovy prodávajícímu vyplaceny dříve, než se kupující stane vlastníkem nemovitosti. Prostřednictvím smlouvy o úschově se zpravidla zajišťuje i splnění daňové povinnosti (daň z nabytí nemovitých věcí) v souvislosti s prodejem, neboť advokát dle dohody stran může vyplatit částku rovnající se dani přímo na účet příslušného finančního úřadu.

Smlouvu o advokátní úschově Vám připraví jeden z advokátů SBS Partners, u něhož bude úschova realizována.

Jak službu dodáváme

Abychom Vám mohli navrhnout službu na míru, která bude splňovat Vaše požadavky, je třeba se na úvodní osobní schůzce domluvit na konkrétním úkolu, který nám zadáte k řešení. Prostudujeme podklady, připravíme veškerou potřebnou dokumentaci a navrhneme Vám nejvhodnější a nejrychlejší řešení.

Časový horizont

Kontrola stavu převáděných nemovitostí, vyžádání potřebných podkladů z katastru nemovitostí a vypracování konkrétního typu smlouvy našimi odborníky je otázkou několika dnů. Konkrétní časový horizont závisí na rozsahu činností, který pro Vás budeme zajišťovat.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole