Právo

Nákup a prodej komerčních prostor

Komerční prostory jsou základem většiny podnikatelských záměrů. Jejich řádné nabytí či prodej je důležitou záležitostí, neboť se od něj odvíjí úspěšnost Vašeho dalšího podnikání.


Proces nákupu či prodeje

Komerční prostory lze zakoupit podobně jako prostory obytné, avšak požadavky na tyto prostory se liší v závislosti na jejich dalším využití. Konkrétnímu podnikatelskému záměru je třeba porozumět i v procesu nabývání nemovitosti, neboť mnoho požadavků může mít vliv na konečnou kupní cenu a lze je i jinak zohlednit v kupní smlouvě.

Pro Vaši firmu zajistíme

Při nákupu komerčních realit zajistíme potřebné listiny z katastru nemovitostí, v procesu due diligence prověříme jejich vlastnickou minulost a zaručíme Vám tak řádné nabytí vlastnického práva.

Při převodu nemovitosti do Vašeho vlastnictví připravíme kromě převodní smlouvy také smlouvu o advokátní úschově, jejímž prostřednictvím se finanční prostředky dostanou včas do správných rukou. Smlouvy připravíme dle Vašich požadavků tak, aby co nejlépe odpovídaly Vašim záměrům.

Potřebné smlouvy

K nákupu či prodeji komerčních nemovitostí budete potřebovat dále uvedené typy smluv. To, zda využijete všechny smlouvy nebo pouze některé, záleží na podmínkách konkrétní transakce.

Rezervační smlouva

Rezervační smlouva zajišťuje kupujícímu faktickou rezervaci nemovitosti v tom smyslu, že nemovitost není po dobu rezervace nabízena jinému zájemci. Kupující má možnost si v době trvání rezervace zjistit a ověřit informace o faktickém i právním stavu převáděné nemovitosti; jednat lze též o dalších podmínkách koupě. Součástí rezervační smlouvy je sjednání rezervačního poplatku, který je následně buď započten na úhradu kupní ceny, anebo (pokud si kupující transakci rozmyslí) poplatek propadne zprostředkovateli prodeje jako smluvní pokuta.

Smlouva o budoucí smlouvě kupní

Smlouvou o smlouvě budoucí se strany zavazují uzavřít mezi sebou ve sjednaném termínu samotnou kupní smlouvu na nemovitost. Tuto smlouvu strany uzavírají buď v případě, pokud mají vážný zájem o koupi/ prodej, ale dosud nejsou vyjasněny všechny náležitosti kupní smlouvy, anebo pokud potřebuje kupující časový prostor pro vyřízení úvěru na koupi nemovitosti či zajištění jiného způsobu financování.

Smlouvu o smlouvě budoucí Vám připravíme na míru, kontaktujte nás.

Kupní smlouva (Smlouva o převodu nemovitosti)

Na základě smlouvy o koupi se prodávající zavazuje předat kupujícímu nemovitost a umožnit mu k ní nabytí vlastnického práva. Kupující se zavazuje nemovitost přijmout a zaplatit prodávajícímu ve sjednané lhůtě kupní cenu. Kupující nabývá vlastnické právo až vkladem práva do katastru nemovitostí. Tato smlouva musí být uzavřena v písemné formě a povinnou náležitostí jsou úředně ověřené podpisy účastníků.

Kupní smlouva na nemovitost není jednoduchý dokument, proto ho nenajdete ve vzorových smlouvách ke stažení. Pro smlouvu na míru se na nás obraťte, rádi Vám pomůžeme.

Smlouva o advokátní úschově

Smlouva o advokátní úschově je jako třístranná smlouva uzavírána mezi účastníky kupní smlouvy (kupujícím, prodávajícím) a advokátem, který se smluvně zaváže převzít od kupujícího do úschovy kupní cenu a tuto vyplatit prodávajícímu po úspěšném prodeji nemovitosti.

Advokát tak zpravidla ručí prodávajícímu i kupujícímu za to, že návrh na vklad práv dle kupní smlouvy nebude podán na katastr dříve, než kupující složí peníze do úschovy, a že peníze nebudou z úschovy prodávajícímu vyplaceny dříve, než se kupující stane vlastníkem nemovitosti. Prostřednictvím smlouvy o úschově se zpravidla zajišťuje i splnění daňové povinnosti (daň z nabytí nemovitých věcí) v souvislosti s prodejem, neboť advokát dle dohody stran může vyplatit částku rovnající se dani přímo na účet příslušného finančního úřadu.

Smlouvu o advokátní úschově Vám připraví jeden z advokátů SBS Partners, u něhož bude úschova realizována.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole