Právo

Likvidace společnosti

Náš tým pro Vás zajistí kompletní právní a účetní servis spojený s likvidací společnosti. Likvidací Vás tak provedeme nebo některý z našich odborníků zaujme roli likvidátora.


K likvidaci obchodní společnosti zpravidla dochází v situaci, nepřináší-li společnost již žádný finanční zisk či jiný přínos společníkům, a žádný ze společníků nemá na dalším fungování společnosti zájem.

Postup při likvidaci

 1. Zpracujeme a posoudíme ekonomický rozbor společnosti, vypracujeme rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace a zrušení obchodní společnosti likvidací, jmenujeme likvidátora, provedeme příslušné změny v obchodním rejstříku.
   
 2. Zajistíme a zpracujeme příslušnou účetní dokumentaci, provedeme inventarizaci veškerého majetku a jeho následné zpeněžení, vypořádáme vazky společnosti, oznámíme vstup společnosti do likvidace známým věřitelům a úřadům, ukončíme živnostenská oprávnění, zajistíme archivaci dokumentů společnosti a souhlas správce daně s výmazem společnosti z obchodního rejstříku.

 1. Sestavíme konečnou zprávu o průběhu likvidace společnosti a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, ukončíme likvidaci.
    
 2. Vymažeme společnost z obchodního rejstříku.

Při likvidaci dále řešíme

 • Ukončení pracovních smluv veškerých zaměstnanců, odhlášení zaměstnanců ze systému zdravotního a sociálního pojištění.

 • Vypořádání veškerých závazků a ukončení dodavatelských vztahů, uzavření bankovních účtů, zpeněžení hmotného i nehmotného majetku.

 • Kontroly VZP, FÚ, ČSSZ.

 • Podání daňových přiznání.

Dokumenty potřebné k likvidaci společnosti

 • Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora
 • Účetní závěrka, zahajovací účetní rozvaha a soupis jmění
 • Doklad o zveřejnění rozhodnutí o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace
 • Prohlášení likvidátora o neexistenci soudních nebo jiných právních sporů
 • Souhlas správce daně s výmazem společnosti z obchodního rejstříku
 • Potvrzení o archivaci dokumentů od územně příslušného státního oblastního archivu
 • Zpráva likvidátora o průběhu likvidace a souhlas společníků s rozdělením likvidačního zůstatku

Jak službu dodáváme

Předností našeho týmu je individuální přístup ke splnění zadaného úkolu. Likvidaci společnosti proto provádíme ve spolupráci s likvidátorem nebo jako likvidátoři samotní. Dbáme na to, aby pro Vás bylo navrženo časově i finančně nejefektivnější řešení.

Časový horizont

Likvidace společnosti se odvíjí od délky podnikatelské činnosti, počtu zaměstnanců a množství závazků. Celková realizace závisí zejména na rychlosti přípravy podkladů, vypořádání závazků a na uplynutí zákonem stanovených lhůt, např. uplynutí lhůty pro věřitele k přihlášení pohledávek.

Nejjednodušší likvidace nepřesahují zpravidla 6 měsíců, složitější mohou překročit hranici jednoho roku či dvou let.

Po konzultaci jsme schopni pro Vás navrhnout orientační časový i finanční harmonogram a stanovit přesný postup likvidace.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole


Dokumenty ke stažení