Právo

Korporátní právo

Korporátní právo je součástí obchodního práva, v jehož rámci je řešeno zejména zakládání, fungování a změny ve struktuře právnických osob – korporací.

Úpravu korporátního práva obsahuje primárně zákon o obchodních korporacích, který nabyl účinnosti k datu 1.1.2014. Oblast úpravy dotčená zákonem o obchodních korporacích je poměrně široká, neboť vedle interních záležitostí obchodních společností zahrnuje i otázky vzájemných vztahů mezi orgány společností či problematiku podnikatelských seskupení.



Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám